aa
a
a

a
KURUMLARIN/FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

* Kurumlar/Firmalar etkinlik süresince stantlarında en az bir görevliyi bulundurmalıdırlar.
* Kurumlar/Firmalar kendilerine tahsis edilen alan sınırları içinde faaliyet göstermelidirler.
* Kurumlar/Firmalar, stantlarında ürün tanıtımı ve satış yapabileceklerdir.
* Katılım belgesini imzalayan kurumlar/firmalar her ne sebeple olursa olsun katılmaktan
vazgeçerlerse katılım bedelini iade alamayacaklardır.

Mühendislik Günleri'08'e katılım bedelleri

Stant + Sunum = 300 YTL
Stant = 300 YTL
Sunum = 100 YTL

Kariyer Günleri'08'e katılım bedelleri

Stant+Sunum = 100 YTL
Stant = 50 YTL
Sunum = 50 YTL


Not: Kurumlar/Firmalar, Mühendislik Günleri'08'e ve Kariyer Günleri'08'e katılım bedellerini en geç
24 Nisan 2008 tarihine kadar
Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi'nde bulunan
37329032 - 5002 numaralı Balıkesir Üniversitesi Vakfı hesabına "Mühendislik Günleri hesabına aktarılmak üzere" açıklaması ile yatırmalıdırlar.

* Katılımcı kurumların/firmaların gerek ürün teşhirleri gerekse firma tanıtımları siyasi içerikli ya da
genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır.

7 - 9 Mayıs 2008
SANAYİ - ÜNİVERSİTE
BULUŞMASI
MÜHENDİSLİK GÜNLERİ'08
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
KARİYER GÜNLERİ'08