a
aa
aaa
a

MÜHENDİSLİK GÜNLERİ'08
KARİYER GÜNLERİ'08
HEDEFLERİ
* Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında iş ilişkisinin taraflarını bir araya getirmek,
* Öğrencilerimizi çalışma hayatına hazırlamak,
*İş piyasalarıyla, kurumlarla/firmalarla ilgili bilgiler sunmak, istihdam süreciyle ilgili rehberlik hizmetinde bulunmak,
* Öğrencilerimizin mesleki vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
* Öğrencilerimizin staj ve gönüllü çalışma isteklerine cevap verecek süreci geliştirmek,
* Kuruluşları/firmaları öğrencilerimize tanıtmak,
* Kuruluşların/firmaların kendilerini daha iyi tanımalarını ve sektörlerindeki yerlerini değerlendirmelerini sağlamak,
* Kuruluşların/firmaların beklentileri doğrultusundaki işgücü ihtiyaçlarını planlamalarını, karşılamalarını ve rezerv
işgücü oluşturmalarını sağlamak,
* Kuruluşlar/firmalar arasındaki ilişkileri geliştirmek,
* Firmalar, Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşlar arasındaki işbirliği ruhunu geliştirmek
7 - 9 Mayıs 2008
SANAYİ - ÜNİVERSİTE
BULUŞMASI
MÜHENDİSLİK GÜNLERİ'08
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
KARİYER GÜNLERİ'08